Ασφαλιστικά Νέα

Διαβάστε τα τελευταία νέα
Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά
 

Ο εργοδότης θα λαμβάνει κοινή ασφαλιστική ενημερότητα από τα δύο Ταμεία.

Συγκεκριμένα, ενιαίο αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας θα λαμβάνουν από τον ΕΦΚΑ οι εργοδότες που απασχολούν νέους και κατά συνέπεια οφείλουν να τους ασφαλίζουν για επικουρική ασφάλιση στο νεοσύστατο Ταμείο Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (ΤΕΚΑ). Νέα κοινή υπουργική απόφαση ξεκαθαρίζει ότι τις εισφορές, τουλάχιστον για τα επόμενα έτη, θα τις εισπράττει ο e-ΕΦΚΑ και στη συνέχεια θα τις αποδίδει στο ΤΕΚΑ. Οταν, δε, ο εργοδότης ζητεί ασφαλιστική ενημερότητα, θα του εκδίδουν και θα του χορηγούν ενιαίο αποδεικτικό ενημερότητας τόσο ως προς τις εισφορές προς τον e-ΕΦΚΑ όσο και ως προς το ΤΕΚΑ. Σε περίπτωση μάλιστα ύπαρξης ληξιπρόθεσμων οφειλών, θα διευκρινίζεται στο σώμα του σχετικού ενημερωτικού σημειώματος ή της σχετικής βεβαίωσης οφειλής ο φορέας έναντι του οποίου υφίσταται η ληξιπρόθεσμη οφειλή. Κι όταν θα υπάρχει κάποια καταβολή προς το Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών, τότε οι οφειλές του ΤΕΚΑ θα εισπράττονται κατά προτεραιότητα.

Ο τρόπος δήλωσης και καταβολής ασφαλιστικών εισφορών είναι, σε αυτό το πρώτο στάδιο λειτουργίας του ΤΕΚΑ, το πιο σημαντικό ίσως κομμάτι της δουλειάς του υπουργείου Εργασίας. Βάσει του νόμου, ο e-ΕΦΚΑ διαχειρίζεται ουσιαστικά τον εισπρακτικό μηχανισμό για λογαριασμό του ΤΕΚΑ. 

Να σημειωθεί ότι οι εγγραφές των νεοεισερχομένων στην αγορά εργασίας στο ΤΕΚΑ ξεπέρασαν και τις πλέον αισιόδοξες προβλέψεις, καθώς άγγιξαν τις 51.000, από συνολικά 31.000 εργοδότες, κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους. Ετσι, ο στόχος που είχε τεθεί, στο τέλος του 2022 να έχουν ασφαλιστεί έως 60.000 στο Ταμείο, φαίνεται πως θα ξεπεραστεί και πλέον εκτιμάται ότι θα φθάσουν τις 80.000 έως το τέλος του 2022. Με την πρόσφατη ΚΥΑ, μεταξύ άλλων ορίζεται ότι στο πληροφοριακό σύστημα του e-ΕΦΚΑ θα αποτυπώνονται διακριτά οι καταβλητέες ασφαλιστικές εισφορές υπέρ του ΤΕΚΑ σε σχέση με τις ασφαλιστικές εισφορές υπέρ του e-ΕΦΚΑ. Αλλωστε, οι ασφαλιστικές εισφορές υπέρ του ΤΕΚΑ εισπράττονται διακριτά μέσω διαφορετικών ταυτοτήτων πληρωμής (RF).

Σε περίπτωση μερικής εξόφλησης ΑΠΔ-ΤΕΚΑ, οι εισπραχθείσες ασφαλιστικές εισφορές επιμερίζονται στους ασφαλισμένους του ΤΕΚΑ κατ’ αναλογία των καταβλητέων εισφορών. Το ΤΕΚΑ ενημερώνει με ψηφιακό τρόπο το Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Εισφορών (ΚΕΑΟ) μέσω των συστημάτων του e-ΕΦΚΑ για τη βεβαίωση και τον καταλογισμό ανά υπόχρεο των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων που υπάρχουν και αφορούν το επικουρικό.

Τέλος, η ΚΥΑ ορίζει ρητώς ότι οι ληξιπρόθεσμες οφειλές των υπόχρεων προς το ΤΕΚΑ εισπράττονται από το ΚΕΑΟ κατά προτεραιότητα έναντι όλων των άλλων οφειλών του ίδιου υπόχρεου προς τα υπόλοιπα ασφαλιστικά ταμεία, ανεξάρτητα από την ημερομηνία βεβαίωσης της οφειλής και τον τρόπο είσπραξης (εφάπαξ καταβολή, ρύθμιση, αναγκαστική εκτέλεση κ.λπ.), και αποδίδονται στο ΤΕΚΑ.


Παναγιώτης Ράγγος 

Λογιστής Φοροτεχνικός Α΄ Τάξης - Οικονομολόγος

 

 

 

Help Desk

Αιτήματα Υποστήριξης
Έχετε κάποια απορία πάνω στα φορολογικά, εργασιακά, πληροφορική ? Εσείς ρωτάτε... Εμείς απαντάμε !!!
Γνωσιακή Βάση
Η γνωσιακή βάση είναι ένας ηλεκτρονικός πόρος που περιέχει συχνές ερωτήσεις για φορολογικά, εργασιακά, ασφαλιστικά, προγράμματα, συμβουλές, κτλ.
Κλείσιμο Συνάντησης
Είμαστε στη διάθεσή σας για να σας εξυπηρετήσουμε μέσω τηλεδιάσκεψης. Κάντε κράτηση συνάντησης...